Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Hoitajia palaverissa.

Mitä on hoitotyön johtajien vuorovaikutusosaaminen?

Vaikka vuorovaikutusosaaminen on tutkitusti tärkeää hoitotyön johtamistyössä, käsityksemme hoitotyön johtajien vuorovaikutusosaamisesta on jäänyt kapea-alaiseksi, osoittaa tuore Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkimus.

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tutkimusryhmä tunnisti kolme hoitotyön johtajien vuorovaikutusosaamisen kategoriaa: viestiosaamisen, relationaalisen osaamisen ja tehtäväosaamisen. Tarkempi tarkastelu osoitti, että tutkimuksissa kuvattujen viestintä- ja vuorovaikutustaitojen vaativuus vaihteli. Tämä johti jatkoanalyysiin, jossa hoitotyön johtamistyössä tarvittavia vuorovaikutustaitoja kuvattiin aloittelevan, osaajan ja asiantuntijan osaamistasojen kautta.  

Journal of Advanced Nursing -lehdessä julkaistu kirjallisuuskatsaus oli ensimmäinen tutkimus, joka pyrki kuvaamaan hoitotyön johtamistyössä tarvittavaa vuorovaikutusosaamista ja syntetisoimaan aiheen aiempaa tutkimusta. Tutkimus osoitti, että vaikka vuorovaikutusosaamisen merkitys hoitotyön johtamistyössä on tunnistettu tutkimuksissa laajasti, käsitys sen rakentumisesta on jäänyt vähäiseksi ja kapea-alaiseksi. Tutkijoiden mukaan jatkotutkimus aiheesta onkin tarpeen.

Uusi näkökulma hoitotyön johtamistutkimukseen

Monitieteinen tutkimusryhmä tarkasteli hoitotyön johtajien vuorovaikutusosaamista hoitotieteen ja viestintätieteen näkökulmista, mikä mahdollisti vuorovaikutusosaamisen rakentumisen laajemman ymmärtämisen. Tutkijoiden mukaan näkökulmien yhdistäminen koettiin hyödylliseksi ja lisäarvoa tuottavaksi tutkimukselle. 

– Monitieteisyyden merkitys korostuu myös hoitotyön johtamistutkimuksessa ja erityisen antoisana se näyttäytyy hoitotieteen ja viestintätieteen osaamisen yhdistämisessä, kertoo tutkimusryhmän vastuullinen johtaja professori Tarja Kvist Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitokselta. 

Katsauksen tulokset auttavat ymmärtämään millaista vuorovaikutusosaamista hoitotyön johtamistyössä tarvitaan. Tutkimus on ensimmäisen osajulkaisu Petra Kämäräisen väitöskirjatutkimuksesta, joka käsittelee hoitotyön johtajien vuorovaikutusosaamista hyvinvointialueilla. Tutkimus on myös jatkoa ryhmän aikaisemmalle tutkimukselle hoitotyön johtajien kriisiviestinnästä COVID-19-pandemian aikana. Jatkossa hoitotyön johtajien vuorovaikutusosaamista tullaan tarkastelemaan heidän itsensä kokemana.

Lisätietoja:

Väitöskirjatutkija, Petra Kämäräinen, Hoitotieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, pekamara@uef.fi, puh.: +358 40 968 6997.

Professori, Tarja Kvist, Hoitotieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, tarja.kvist@uef.fi, puh.: +358 40 355 2623

Tutkimusartikkeli: Kämäräinen, P., Mikkola, L., Nurmeksela, A., Wright, M., & Kvist, T. (2024). Nurse leaders' interpersonal communication competence: A mixed-method systematic review. Journal of Advanced Nursing, 00, 1–23. https://doi.org/10.1111/jan.16184